Introductie Cursus Schilderen Olieverf

Welkom in een korte cursus waarin je kennismaakt met olieverfschilderen. Je doet mee als je nieuwsgierig bent naar het werken met olieverf. Misschien heb al ervaring met andere schildermaterialen of heb je lang niet meer geschilderd en wil je het weer oppakken.
Je krijgt doelgerichte oefeningen, je experimenteert en je leert hoe je een olieverfschilderij opbouwt. We behandelen beeldende aspecten als verfmaterie, kleur, compositie en vorm en je ontdekt daarin je eigen voorkeuren.

Olieverf is een sensitief materiaal met volle kleuren en nodigt uit tot spontaan schilderen. Het is ook een schildermateriaal met een lange geschiedenis waar we inspiratie uithalen. Olieverf heeft specifieke eigenschappen met bijzondere mogelijkheden en onmogelijkheden. Je krijgt oefeningen om daar mee om te gaan en de kwaliteiten van de verf zo goed mogelijk te benutten.

Het persoonlijk leren gebruiken van olieverf is het doel van de cursus. In de laatste twee lessen werk je aan een schilderij op doek. Je gaat dan uit van je eigen ideeën en ambities en probeert die zo goed mogelijk in olieverf te realiseren. Aansluitend is het mogelijk om een les naar model te werken.

5 wekelijkse bijeenkomsten op vrijdagavond van 2,5 uur 19.30 – 22.00 u.

Kosten € 125,00. De prijs is inclusief materiaal en een klein doek. Koffie, thee en parkeren gratis. Gelrepas geldig voor hele cursus en €25 korting.

Docent Jan Meijering is beeldend kunstenaar en werkt bij voorkeur met olieverf.

Start: vrijdag  5 april 2024

Een volgende cursus begint vrijdag  4 oktober 2024. Je kunt dan ook verder gaan met het werk van de eerste cursus of nieuwe ideeën.

Inschrijving per email   ja.meijering@proton.me   aub telefoonnummer vermelden

Locatie De Transformatie, Oldenbarneveldtstraat 90 Arnhem

Vragen? 06-40130840 ook per App
ja.meijering@proton.me

.


CURSUSVOORWAARDEN Jan Meijering 2024

Privacy. De docent verstrekt geen gegevens aan derden. Foto’s van werk of personen worden gebruikt voor bekendmaking van het werk of de cursus. Op verzoek van individuele deelnemers kunnen ze verwijderd worden. Facturen en bankgegevens worden, wettelijk verplicht, 7 jaar bewaard.
Wijziging persoonlijke gegevens. Veranderingen in je persoonlijke gegevens graag per mail doorgeven: ja.meijering@proton.me
Betaling van les- en cursusgeld zo spoedig mogelijk voldoen na ontvangst van de factuur. Teruggave van cursusgeld vindt plaats in geval van overmacht zoals ziekte en verhuizing.
Materiaalkosten zijn bij de cursusprijs inbegrepen.
Lesuitval. Bij lesuitval door ziekte of afwezigheid van de docent kun je de les in te halen op een ander moment.
Ziekte en verhindering. Als je door omstandigheden een bijeenkomst niet kunt volgen laat dat dan weten via ja.meijering@proton.me
We zoeken dan naar een passende oplossing om de les in te halen.
Aansprakelijkheid. Jan Meijering kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging aan lijf of goed van deelnemers in of nabij de leslocaties. Jan Meijering is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door zijn nalatigheid of opzet.
Klachten. Wanneer je niet tevreden bent over de lessen of wanneer organisatorische zaken niet voldoen aan je verwachtingen, bespreek dit dan met docent.