Cursus Schilderen Olieverf

Welkom in een korte cursus waarin je kennismaakt met olieverfschilderen. Deelnemers kunnen al ervaring hebben met andere schildermaterialen of ze hebben al lang niet meer geschilderd en willen het weer oppakken. Door doelgerichte oefeningen te doen en te experimenteren, leer je al snel een olieverfschilderij op te bouwen. Je verkent beeldende aspecten als verfmaterie, kleur, compositie en vorm en ontdekt daarin je eigen voorkeuren
Olieverf is een sensitief materiaal met volle kleuren en nodigt uit tot spontaan schilderen. Het is ook een schildermateriaal met een lange geschiedenis en heeft heel specifieke eigenschappen, bijzondere mogelijkheden en onmogelijkheden. Je krijgt oefeningen om daar mee om te gaan en de kwaliteiten van de verf zo goed mogelijk te benutten. Niet het eindresultaat maar het persoonlijk leren gebruiken van olieverf is het doel van de cursus. In de laatste twee lessen werk je aan een olieverfschilderij op doek. Je gaat dan uit van je eigen ideeën en ambities en probeert die zo goed mogelijk in olieverf te realiseren. Het is ook mogelijk om een les naar model te werken.

5 wekelijkse bijeenkomsten op vrijdagavond van 2,5 uur (19.30 – 22.00 u).

Kosten € 100,00. De prijs is inclusief olieverf en een klein doek. Koffie, thee en parkeren gratis. Gelrepas 45% korting.

Docent Jan Meijering is beeldend kunstenaar en werkt bij voorkeur met olieverf.
Opgeven: via e-mail ovv. naam en telefoonnummer

Start: vrijdag 18 september 2020 (cursusdata: 18 – 25 sept. 2 – 9 – 16 okt.)

Een volgende cursus start op 30 okt. 2020 Je kunt dan ook verder gaan met het werk van de eerste cursus.

Locatie
De Transformatie, Oldenbarneveldtstraat 90 Arnhem

Vragen?

026-4431026 of 06-40130840 ook per App
info@janmeijering.nl

Wil je je aanmelden, of heb je nog vragen? Stuur een mailtje naar: info@janmeijering.nl.


CURSUSVOORWAARDEN Jan Meijering 2020
Contact
over de cursus liefst mondeling of per e-mail. Ik streef er naar binnen twee dagen je mail te beantwoorden. Bellen kan ook: 026 – 44 31 026 of appen: 06-40130840
Inschrijving per email of via de website www.janmeijering.nl . De cursus gaat door bij voldoende deelname.
Privacy. De docent verstrekt geen gegevens aan derden. Foto’s van werk of personen worden gebruikt voor bekendmaking van het werk of de cursus. Op verzoek van individuele deelnemers kunnen ze verwijderd worden. Facturen en bankgegevens worden, wettelijk verplicht, 7 jaar bewaard.
Wijziging persoonlijke gegevens. Veranderingen in je persoonlijke gegevens graag per mail doorgeven: info@janmeijering.nl
Betaling van les- en cursusgeld zo spoedig mogelijk voldoen na ontvangst van de factuur. Teruggave van cursusgeld vindt plaats in geval van overmacht zoals ziekte en verhuizing.
Materiaalkosten zijn bij de cursusprijs inbegrepen.
Lesuitval. Bij lesuitval door ziekte of afwezigheid van de docent wordt de mogelijkheid geboden om de les in te halen op een ander moment.
Ziekte en verhindering. Als je door omstandigheden een bijeenkomst niet kunt volgen laat dat dan weten via info@janmeijering.nl
We zoeken dan naar een passende oplossing om de les in te halen.
Recht tot ontzegging. De docent kan besluiten een leerling/cursist de toegang tot lessen te ontzeggen, bijvoorbeeld bij een niet tijdige betaling of bij wangedrag. In dat geval worden alleen de tot dan toe verzorgde lessen in rekening gebracht.
Aansprakelijkheid. Jan Meijering kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging aan lijf of goed van deelnemers in of nabij de leslocaties. Jan Meijering is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door zijn nalatigheid of opzet.
Klachten. Wanneer je niet tevreden bent over de lessen of wanneer organisatorische zaken niet voldoen aan je verwachtingen, bespreek dit dan met docent.