Welkom bij Lokaal9, expositiegroep en schildercursus. Docent: Jan Meijering
Bij Lokaal9 ga je onderzoeken, experimenteren en worstelen met tekenmaterialen, verf, vorm en inhoud. Je bekwaamt je verder in het werken met olie- en acrylverf en ook in het maken van onderzoekende schetsen. De docent zal je hierin begeleiden. Deelnemers komen tot een persoonlijke verbeelding van ideeën, gevoelens, verhalen en staan open om hun grenzen te verleggen.
Lokaal9 is een vrijplaats en een broedplaats. Op dinsdagavond van september tot en met juni wordt er in de groep geschilderd, projecten bedacht en feed back gegeven in het ruime schildersatelier.
Inspiratie wordt gezocht op plekken in de stad Arnhem, actuele thema’s, in schetsen naar model en bij moderne kunstenaars. Twee keer per jaar worden schilderijen en tekeningen uit de cursus tentoongesteld bijvoorbeeld in een café, winkel, tuin, Rozet, of in de openbare ruimte.

Wil je meer weten over deze cursus? Mail me dan: kunstenaar/docent Jan Meijering, info@janmeijering.nl.
Inschrijven kun je voor het hele jaar of een gedeelte van het jaar met een strippenkaart.
Je kunt eerst een keer komen kennismaken met de docent en de groep om te kijken of je mee wilt doen.

september 2020 t/m juni 2021:  jaarcursus (40 lessen) € 490 of 10 lessen voor €165,00 (strippenkaart)

Eerste les
dinsdag 1 september 2020, 19.30-22.00 uur
Locatie

De Transformatie
Oldenbarneveldtstraat 90
ARNHEM

Wil je je aanmelden, of heb je nog vragen? Stuur een e-mailtje naar: info@janmeijering.nl.


CURSUSVOORWAARDEN Jan Meijering 2020
Contact
over de cursus liefst mondeling of per e-mail. Ik streef er naar binnen drie dagen je mail te beantwoorden. Bellen kan ook: 026 – 44 31 026 of appen: 06-40130840
Inschrijving per email ovv telefoonnummer
Plaatsing is op volgorde van binnenkomst.
Privacy De docent verstrekt geen gegevens aan derden. Foto’s van werk of personen worden gebruikt voor bekendmaking van het werk of de cursus. Op verzoek van individuele deelnemers kunnen ze verwijderd worden. Facturen en bankgegevens worden wettelijk verplicht 7 jaar bewaard.
Wijziging persoonlijke gegevens. Veranderingen in je persoonlijke gegevens graag per mail doorgeven: info@janmeijering.nl
Betaling van les- en cursusgeld zo spoedig mogelijk voldoen na ontvangst van de factuur. De jaarcursus kan in termijnen betaald worden. Teruggave van cursusgeld vindt plaats in geval van overmacht zoals ziekte of verhuizing.
Extra kosten cursussen Materiaalkosten en kosten voor excursies zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen.
Vakanties Rond kerst twee weken en in juli en augustus
Lesuitval Bij lesuitval door ziekte of afwezigheid van de docent wordt de mogelijkheid geboden om de les in te halen op een ander moment.
Ziekte en verhindering Als je door omstandigheden een bijeenkomst niet kunt volgen laat dat dan weten via App of mail

Kortingsregelingen: Gelrepas Als je in het bezit bent van een Gelrepas, krijg je 50% korting op de hele cursus of 45% op de strippenkaart.
Recht tot ontzegging De docent kan besluiten een leerling/cursist de toegang tot lessen te ontzeggen, bijvoorbeeld bij een niet tijdige betaling of bij wangedrag. In dat geval worden alleen de tot dan toe verzorgde lessen in rekening gebracht.
Aansprakelijkheid  Jan Meijering kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging aan lijf of goed van deelnemers in of nabij de leslocaties. Jan Meijering is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door zijn nalatigheid of opzet.
Klachten Wanneer je niet tevreden bent over de lessen of wanneer organisatorische zaken niet voldoen aan je verwachtingen, bespreek dit dan met docent.