Welkom bij Lokaal9 schildercursus en expositiegroep

Docent: Jan Meijering

Bij Lokaal9 ga je onderzoeken, experimenteren en worstelen met tekenmaterialen, verf, vorm en inhoud. Je bekwaamt je verder in het werken met olie- en acrylverf en ook in het maken van onderzoekende schetsen. De docent zal je hierin begeleiden.

Deelnemers komen tot een persoonlijke verbeelding van ideeën, gevoelens, verhalen en staan open om hun grenzen te verleggen. Moderne en hedendaagse kunstenaars zijn een belangrijke inspiratiebron.
Lokaal9 is een vrijplaats en een broedplaats. Op iedere dinsdagavond van september tot en met juni wordt er in de groep geschilderd, projecten bedacht en feed back gegeven in het ruime schildersatelier.
Als lokaal initiatief zoeken we verbindingen en inspiratie bij mensen en plekken in de stad Arnhem. Schilderijen en tekeningen uit de cursus stellen we tentoon in b.v. een café, boekwinkel, wijkcentrum, stadstuin of in de openbare ruimte. Zie in het menu ook onder ‘projecten’.

Inschrijven kun je voor het hele jaar of een gedeelte van het jaar met een strippenkaart.
Je kunt eerst een keer komen kennismaken om te kijken of je mee wilt doen.

September 2024 t/m juni 2025:

jaarcursus (40 lessen) € 550 of strippenkaart (10 lessen) €185,00   Gelrepas geldig met 20% korting

Lestijd  dinsdag  19.30-22.00 uur
Eerste les  27 augustus 2024

Locatie
De Transformatie
Oldenbarneveldtstraat 90
ARNHEM

Wil je je aanmelden, of heb je nog vragen? Stuur een e-mailtje naar: ja.meijering@proton.me.

tel en app  06 40130840


CURSUSVOORWAARDEN Jan Meijering 2024
Inschrijving per email o.v.v. factuuradres en telefoonnummer. Veranderingen in je persoonlijke gegevens graag per mail doorgeven: ja.meijering@proton.me
Betaling van les- en cursusgeld zo spoedig mogelijk voldoen na ontvangst van de factuur. De jaarcursus kan in termijnen betaald worden. Teruggave van cursusgeld vindt plaats in geval van overmacht zoals ziekte of verhuizing.
Extra kosten cursussen Materiaalkosten en kosten voor excursies zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen.
Vakanties Rond kerst twee weken en in juli en augustus
Lesuitval Bij lesuitval door afwezigheid van de docent kun je de les inhalen op een ander moment.
Ziekte en verhindering Als je door omstandigheden een bijeenkomst niet kunt volgen, laat dat dan weten via App of mail
Privacy De docent verstrekt geen gegevens aan derden. Foto’s van werk of personen worden gebruikt voor bekendmaking van het werk of de cursus. Op verzoek van individuele deelnemers kunnen ze verwijderd worden. Facturen en bankgegevens worden wettelijk verplicht 7 jaar bewaard.
Aansprakelijkheid  Jan Meijering kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging aan lijf of goed van deelnemers in of nabij de leslocaties. Jan Meijering is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door zijn nalatigheid of opzet.
Klachten Wanneer je niet tevreden bent over de lessen of wanneer organisatorische zaken niet voldoen aan je verwachtingen, bespreek dit dan met docent.