Fantasie in kleur en vorm

Groep 1, 2 en 3

2 x 90 minuten

prijs € 215 incl. materiaal

reiskosten € 0,19 per km

Door doelgerichte oefeningen leren kinderen over het tekenen van vormen en het mengen van kleuren. De kinderen vertellen, onderzoeken, experimenteren en gebruiken dit om een eigen groot schilderij te maken. Zo maken kinderen kennis met het creatieve proces en worden echte kinder-kunstenaars.

Leerlingen ontmoeten kunstenaar Jan, gaan met hem in gesprek, leren over kunst, vorm en kleur, en maken eigen kunstwerken.

We beginnen met een groepsgesprek over wat echt is, wat fantasie is en hoe je daar kunst van maakt. Na een korte instructieleren kinderen al spelend en experimenterend over verf, penselen en het mengen van kleuren. Leerlingen tekenen vanuit basisvormen en ‘bouwen’ daarmee een eigen fantasiewereld.

In overleg met school kan het accent worden gelegd op oefeningen vanuit zintuigelijke ervaringen, of we werken aan een thema zoals portret in kleur, een vrolijke wereld, een wonderbaarlijke reis of natuur.