KinderKunstenSpeelMuseum
groep 3 – 4

4 x 90 min.

Prijs € 500 incl. materiaal
€ 0,23/km reiskosten

Uitgangspunten: erfgoed Nederlandse kunstmusea, kinderen ervaren kunstmaken als spelen, leerlingen maken zich technieken eigen door te proberen en experimenteren.
Basisidee: kinderen laten mensen en dieren uit schilderijen tot leven komen en gaan er mee spelen. Kinderen voelen zich vrij te fantaseren bij schilderijen en beelden.

Vier lessen
1 Figuren maken en schaduwspel bedenken
Inleiding kunstbeschouwing: kunst in het Rijksmuseum, Van Goghmuseum en Stedelijk Museum Amsterdam.
Elk groepje kinderen krijgt een theaterdoos om te spelen met schaduwfiguren.
2 Schilderijen komen tot leven: kleuren mengen en knippen.
Kinderen kiezen een kopie van een schilderij. Ze tekenen figuren na of verzinnen nieuwe, gaan schilderen en fantaseren door op het schilderij.
3 De museumzaal schilderen
De kinderen krijgen elk een dik stuk papier om met de groep een museumzaal te maken. Ze maken een muurschildering naar eigen idee, waarin ook schilderijen komen te hangen.
4 Speelfiguren maken en museumzaal presenteren
Met klei en karton maken de kinderen poppetjes en dieren waarmee ze samen in de museumzaal kunnen spelen en verhalen bedenken.
Op het einde van de les tonen de figuurtjes, in de juiste stand gezet, een moment uit de verhalen die ze bedacht hebben. De kinderen gaan de klas rond om de museumzalen te bezoeken.